Despre CristaleCe sunt cristalele din punct de vedere fizic şi ezoteric ? 

Asemenea oricărui aspect al materiei, cristalele sunt compuse din particule foarte mici: atomii. Aceste elemente care compun planul fizic sunt compuse la rândul lor din particule şi mai mici: protonii şi electronii. Dacă examinăm foarte atent aceste unităţi fundamentale, descoperim că ele nu sunt materie, ci vibraţii subtile, fiecare dintre ele fiind racordată la energia macrocosmică. Întreaga lume fizică a fost creată datorită diferitelor variaţiuni şi combinări între atomi; modul în care atomii se unesc cu alţi atomi determină tipul moleculelor care se vor forma şi substanţele ce vor rezulta. În cazul formării structurilor cristaline (de exemplu cuarţul transparent) atomii se aranjează într-o perfectă armonie şi unitate—de parcă şi-ar fi dat mâinile şi s-ar fi aranjat de la sine într-un puzzle. Această integritate se manifestă şi la nivel molecular în măsura în care toate moleculele vibrează pe aceeaşi frecvenţă. Această microstructură sau reţea determină proprietăţile fizice ale cristalului: forma exterioară, duritatea, dispunerea planurilor, tipul de fracturare, greutatea specifică şi proprietăţile sale optice. Lumea cristalelor e compusă din şapte familii. Fiecare familie are propria sa structură geometrică, similaritate moleculară şi „descendenţă" de cristale formate pe baza reţelei geometrice comune. Cristalele individuale prezintă aceeaşi structură pe care o regăsim la nivel molecular sau în desenul geometric cosmic. Fiecare sistem cristalin are propria axă imaginară de rotaţie şi propriul unghi de intersecţie cu axa. Lungimile axelor şi unghiurile dintre ele definesc forma cristalului. Cele şapte specii întâlnite în lumea cristalelor sunt: sistemul izometric (cubic, precum fluoritul), tetragonal (cu patru feţe, asemenea vulfenitului), hexagonal (cu şase feţe, smaraldul), trigonal (cu trei feţe, turmalinul), ortorombic (cu formă rombică, topazul), monoclinic (cu o singură înclinaţie, azuritul) şi triclinic (cu trei înclinaţii, turcoazul). Aceste şapte categorii cristaline primare sunt prototipuri naturale la nivelul întregului Univers, care se manifestă în planul terestru prin intermediul lumii cristalelor.
 
 Modul ordonat în care atomii se aranjează în cadrul unei structuri cristaline oarecare este factorul care face ca aceste forme materiale să fie întregi şi complete în ele însele. Fiecare unitate individuală de energie se racordează la energia macrocosmică şi se uneşte apoi armonios cu atomii vecini de acelaşi fel pentru a crea o formă de materie deosebit de pură. Această manifestare fizică de unitate vibrează la unison cu armonia cosmică care a creat-o. Pe parcursul acestui proces pot fi văzute forme perfecte, culori strălucitoare şi irizaţii puternice de lumină. Prin intermediul porţiunii de la vârf, cristalul pune în legătură şi racordează fiecare moleculă, atom, proton, neutron şi electron la sursa universală de energie infinită. Cristalele au capacitatea de a primi, conţine, proiecta, emana, reflecta şi refracta lumina, cea mai înaltă formă de energie cunoscută în universul fizic. Când cristalele, asemenea oricărui lucru ce aparţine lumii materiale, sunt cercetate în profunzimea structurii lor, devine evident faptul că toate manifestările fizice reprezintă vibraţiile în diverse game de frecvenţă ale uneia şi aceleiaşi esenţe primare. Când mintea umană îşi lărgeşte orizontul, înglobând astfel realitatea, limitările minţii sunt depăşite şi porţile în spatele cărora se ascund dimensiunile superioare ale existenţei se deschid larg. Cristalele ne pot ajuta în acest proces de trezire", arătându-ne şi învăţându-ne cum să ne racordăm la această esenţă care creează şi conţine Universul ca întreg.

Cum se formează cristalele?

Aproape toate cristalele se formează prin adăugarea repetată a unei cantităţi de materie la o masă cristalină aflată în creştere.
Unele cristale îşi au originea în magma terestră, în gazele fierbinţi din interiorul pământului sau în torentele de lavă fierbinte care ajung la suprafaţa planetei. Aceste minerale, între care este inclus şi cuarţul, sunt numite „magmatice". Ele se formează prin solidificarea acestui material topit, pe măsură ce se răceşte şi se întăreşte. Pe parcursul procesului de răcire a materiei topite, atomii se grupează pentru a forma structurile regulate esenţiale care determină forma şi compoziţia cristalului. Unele cristale cresc din vaporii de gaz existenţi în regiunile vulcanice. Acest gen de cristal conţine sulf şi se formează prin condensarea gazelor minerale fierbinţi, pe măsură ce acestea sunt emanate din interiorul pământului. Unele cristale se formează pe baza unor soluţii acvatice sau cresc ajutate de unele organisme care trăiesc pe suprafaţa pământului sau la mică adâncime. Ele sunt cunoscute ca fiind minerale sedimentare şi se formează printr-un proces de depunere mecanică sau chimică. Aerul, apa, vântul şi gheaţa sunt principalii factori de depunere implicaţi în procesul de dizolvare a materiei terestre care, în final, se va întări şi—uneori—se va cristaliza. Acesta este cazul calcitului. În sfârşit, noi materiale se formează şi prin procesul de recristalizare a unor minerale care deja există, prin supunerea lor la presiunile foarte mari existente în regiunile inferioare ale suprafeţei terestre. Aceste minerale metamorfice parcurg o serie de modificări structurale şi chimice după formarea lor iniţială, modificări care vor reorganiza atomii, creând astfel diferite texturi, compoziţii şi cristale. Un exemplu de astfel de mineral metamorfic este granatul. Nimeni nu ştie cu precizie durata procesului de formare a cristalelor. Unii presupun că durează mii de ani, alţii afirmă că atunci când proporţia elementelor este optimă cristalele se formează instantaneu. Oricare ar fi însă secretul Naturii, ea concepe şi dă naştere unei mari varietăţi de forme cristaline.

CUM SĂ LUCRĂM CU CRISTALELE 

Armonizarea fiinţei cu cristalele

Arta armonizării cu un cristal, cu noi înşine, cu o altă persoană sau cu oricare alt aspect ale existenţei este una dintre cele mai valoroase capacităţi cu care poate fi înzestrat omul.
Armonizarea reprezintă capacitatea de a calma mentalul şi de a deveni atât de liniştit încât psihicul să poată percepe adevărul.
Deprinzând arta armonizării nu ne vom dezvolta doar sensibilitatea necesară pentru a obţine informaţii valoroase despre noi înşine, dar ne vom antrena şi mintea pentru a comunica la un nivel mult mai subtil, cu forme de viaţă diferite. Când cineva se armonizează cu un cristal, acesta devine o oglindă care reflectă lumina din interior, înapoi în conştiinţă. Meditaţia, vizualizarea, exerciţiile fizice, yoga, rugăciunea sau tehnicile personale pot fi folosite pentru a calma mintea şi pentru a dobândi astfel o percepţie clară. Oricare ar fi modalitatea utilizată, rezultatul vorbeşte de la sine: o mare capacitate de autocontrol, pace lăuntrică mărită, conectarea personală la sursele adevărului şi posibilitatea de a avea acces la că acesta este un mesaj de la dumneavoastră către dumneavoastră, amplificat şi trimis prin cristal cu foarte multă iubire. Astfel este posibil să înţelegeţi multe lucruri care, înainte, păreau de neînţeles, să vă cunoşteţi la nivele mai profunde şi să aveţi acces la noi surse de energie şi forţă interioară. Încercaţi să cunoaşteţi fiecare cristal, fiecare piatră tămăduitoare şi să învăţaţi secretele lor unice. Ele pot fi diferite pentru dumneavoastră în comparaţie cu alte persoane, întrucât cristalele se armonizează cu fiecare şi îi servesc în moduri diferite. Ajutându-vă pietrele în realizarea sarcinii lor, dumneavoastră le ajutaţi de asemenea să-şi împlinească destinul superior. Este, de aceea, necesar ca oamenii să extragă pietrele din interiorul pământului pentru ca ele să vadă lumina soarelui şi să ne arate frumuseţea şi culoarea lor specială. Drept mulţumire pentru acest lucru, pietrele devin unelte pentru întreţinerea sănătăţii şi pentru vindecarea noastră. Lucrând consecvent în domeniul mineral, veţi învăţa cum să vă exprimaţi cel mai bine lumina interioară, ajutând cristalele să şi-o exprime şi ele pe a lor. Ne aflăm aici pentru a ne ajuta unii pe alţii, pentru ca astfel fiecare să poată evolua şi lucra într-o perfectă armonie pentru a crea o lume mai bună.

Cum se utilizează cristalele şi pietrele tămăduitoare?

Există multe moduri în care cristalele şi pietrele pot fi utilizate pentru vindecarea şi elevarea conştiinţei. Ele vor acţiona chiar dacă dumneavoastră nu credeţi că ele acţionează. Prin simplul fapt că le aveţi în preajmă ele aduc mai multă frumuseţe şi lumină. Dacă cristalele se află pe o haină, pe o masă sau pe un pat, ele vor încărca automat acel loc cu energie, la fel cum procedează un ionizator negativ. Dacă într-o cameră a avut loc o ceartă, un cristal poate fi plasat în acea zonă pentru a purifica ambianţa subtilă şi pentru a aduce pacea. Cristalul trebuie doar să fie prezent pentru a aduce mai multă lumină şi energie benefică mediului. Pe măsură ce lumina se reflectă prin şi de la cristal, se creează energia necesară neutralizării oricăror vibraţii negative şi care elevează frecvenţa generată, inducând o stare de armonie superioară. Dacă cineva nu şi-a dezvoltat suficient sensibilitatea necesară pentru a simţi energiile binefăcătoare ale cristalului, efectul energiilor lui va fi totuşi înregistrat iar mintea subcoştientă va răspunde. Simpla prezenţă a cristalelor într-un mediu acţionează ca o sugestie subliminală, transmiţând conştiinţei dumneavoastră că perfecţiunea este posibilă. Cristalul dovedeşte simţurilor fizice că este normal ca el să fie dar, frumos, focalizat şi să radieze lumină. Dacă hrănim aceste seminţe pe care le-am plantat în subconştient, ele vor creşte, înflori şi da roade. De aceea, este bine să oferim în dar cristale chiar şi acelora care nu sunt treziţi sau nu sunt conştienţi de proprietăţile lor vindecătoare—pentru a beneficia de acestea.


 de Katrin Raphaell - Lumina Cristalelor


Facând parte din aceeasi „familie” cu aromoterapia, meloterapia, reflexoterapia sau presopunctura, cristaloterapia se foloseste de pietre pretioase si semipretioase cu puteri binefacatoare (datorita fluxului energetic ce le strabate) pentru a stimula puterea naturala de vindecare a omului. Cristalele au puterea de a concentra si dirija fluxurile energetice care ne patrund prin corp.


Cum functioneaza puterea cristalelor?

Formate din pamânt si apa si vechi de sute de mii de ani, pietrele pretioase emit vibratii energetice uniforme. Astfel, sunt capabile sa mentina o încarcatura electrica puternica, motiv pentru care întaresc puterea de vindecare umana.


Purtate ca talismane sau obiecte de protectie în preajma noastra, cristalele plasate pe punctele cheie ale corpului uman depoziteaza energie sub forma de aura si emit vibratii care redirectioneaza fluxul energetic. Vechea energie ne paraseste trupul, lasând loc celei noi. S-ar putea spune ca, datorita energiei pe care o emana, pietrele traiesc.

Cum folosim cristalele?

Un lucru esential care trebuie dus la buna îndeplinire înainte de a folosi puterea benefica a cristalelor este purificarea lor, pentru a schimba fluxul energetic al pietrei.

Purificarea cristalelor se poate face prin introducerea pietrei sub apa purificata, încarcarea sa energetica la lumina Soarelui sau a Lunii (pentru circa patru ore) sau tinând cristalul în palme si concentrându-ne asupra elementelor pozitive din viata.

Dupa ce cristalul a fost purificat, energia acestui intra în concordanta cu cea a purtatorului. Cristalul nu trebuie atins decât de catre persoana care-l poarta. Rezultatul se va face simtit imediat, sub forma unei bune dispozitii generale.

Cele mai puternice cristale sunt cele cu forma definita (ovala sau piramidala) deoarece sferele transmit energie prin toate partile si piramidele actioneaza ca un conductor de energie care recepteaza la baza si emite la vârf.

Este recomandat sa va achizitionati cristalele din magazine sau surse de specialitate, pentru a evita cumpararea unei pietre false.

În functie de particularitati

Cum oamenii sunt diferiti, si cristalele trebuie sa fie diferite. În alegerea unei pietre, trebuie sa tii cont fie de data nasterii, de zodie sau în functie de asteptarile tale.


I. IMPORTANTA CRISTALELOR ASUPRA NOASTRA

Efectele pietrelor/cristalelor asupra noastra:

- NE PROTEJEAZA

- ABSORB, FILTREAZA, LIMITEAZA, DIMINUEAZA, BLOCHEAZA - energii si influente negative: teama, stress, negativitate, energii negative, depresie, tensiune, furie, pericol, boala

- SCOT IN EVIDENTA, TRANSFORMA, CONSTRUIESC, CONSOLIDEAZA - energii pozitive, manifestari benefice, trasaturi pozitive

- PURIFICA, ARMONIZEAZA, ENERGIZEAZA, UNIFICA, AMPLIFICA, INDUC aspecte sau calitati pozitive: curaj, incredere, afectivitate, creativitate, fidelitate, concentrare, bucurie, energie, prietenie, calm

II. CUM NE INFLUENTEAZA CRISTALELE?

Cristalul intervine asupra noastra prin cele 7 forte pe care le contine:

1. UNIVERS Puterea cristalului este strans legata de energia Soarelui, a Lunii si a Pamantului . Cristalul este un element al acestei planete, deci este in directa conexiune cu universul, devenind astfel puntea de legatura intre om si cosmos.

2. STRUCTURA Puterea cristalului provine din structura sa interioara.

3. CULOARE Puterea cristalului isi trage energia din vibratia culorii pe care o are. Fiecare culoare are o anumita energie.

4. ELEMENT CHIMIC Puterea cristalului depinde de elementul chimic preponderent (Siliciu, Oxigen, Carbon etc).

5. PRELUCRARE Puterea cristalului depinde de modul in care a fost prelucrat. Forma naturala - slefuita de la natura - contine si cea mai mare energie, deci cristalele asupra carora s-a intervenit cu unelte umane nu mai au aceeasi energie ca cele din fundul pamantului.

6. TIMP SI LOC Puterea cristalului creste daca este legat de locuri cu o incarcatura energetica sau spirituala deosebita (Egipt, China, Stonehnge, Varful Omu, muntele Ceahlau, muntele Athos, biserici si manastiri) sau de momente in timp cu un simbolism special (Anul Nou, aniversare, botez, nunta, Luna Plina, Luna Noua, echinoctiu, solstitiu, eclipsa etc)

7. SCOP Puterea cristalului depinde mult si de felul in care a fost ales, purificat, activat si folosit, punand de acord puterea metafizica a cristalului cu dorintele umane.

Pietrele, cristalele, mineralele pot fi folosite pentru efectele lor curative, protectoare, energizante, magice, dar inainte de a le simti efectul asupra dv., cristalele trebuie purificate. Pietrele au rol protector, energizant, curativ, altele au rolul de a va ajuta in atingerea unor scopuri personale: bani, dragoste, relatii, cariera, afaceri, succes etc. Purtati pietrele alese la dv. permanent, pe lantisor sau intr-o punguta agatata la gat, si va vor incarca de energie pozitiva sau va echilibra nivelul energiilor in organismul dv.

Un cuart de dimensiuni mari, purificat corespunzator, purtat in permanenta la gat, intr-un saculet din material textil natural, sau un cristal care sa protejeze casa, asezat intr-un loc de cinste, unde sa nu aiba acces mainile straine, ii pot incarca cu energie pozitiva pe proprietarii acestuia. Cristalele inmagazineaza in ele nu numai energii nebanuite, atat pozitive cat si negative, cat si o intreaga istorie minerala, menita acum sa ofere omului care isi pune increderea in puterile sale acea farama de eternitate pe care mineralele o ascund in ele.

Superstitiile, mitologia si literatura au fost intotdeauna legate de prezenta cristalelor inca din cele mai vechi timpuri. Nu putine sunt miturile in care inelele misterioase aveau puteri magice. Chiar si magicul glob de cristal al prezicatoarelor este tot o mitificare a puterilor nemarginite ale cristalelor. In mitologia persana, se spunea ca lumea sta pe un gigant safir, caruia i se datoreaza culoarea albastra a cerului. Smaraldele erau candva considerate serpi orbi si li se atribuiau proprietati medicale. Rubinele erau simbol al puterii si al dragostei in Evul Mediu, de aceea adeseori domnitele medievale prezentau cavalerilor lor trofee din pietre pretioase. Multe pietre pretioase au primit insa atribute malefice, asa cum a fost diamantul care se spune ca poate aduce nenorociri celui care il poarta.

Unele pietre au fost atribuite fiecarei luni sau fiecarui semn zodiacal. Obiceiul de atribuire a unei pietre pretioase fiecarei luni a anului provine din secolul I, descris de cele 12 pietre de pe pieptarul lui Aaron, Marele Preot din Israel. In Exodul 28, 15-30 scrie: "In el [pieptar] sa tesi o tesatura de pietre, si anume patru randuri de pietre. In randul intai: un sardonix, un topaz si un smarald, in al doilea rand: un rubin, un safir si un diamant, in al treilea rand: un opal, un agat, un ametist, in al patrulea rand: un crisolit, un onix si un jasp.

Obiceiul de a purta pietrele caracteristice lunilor a devenit popular abia in secolul al XVIII-lea, in Polonia, de unde s-a raspandit in Europa si apoi in toata lumea. Pietrele pretioase si semipretioase poseda, totodata, virtuti extraordinare. Inconvenientul major in cazul lor este pretul care nu permite, din nefericire, oricui sa-si adapteze nevoilor sale piatra pretioasa a carei valoare ii este benefica. Daca pentru nativii in Balanta, de exemplu, ii este caracteristic diamantul sau opalul, pentru Berbec, ametistul, rubinul si diamantul, pentru Capricorn, onixul alb, acestea, purtate in bijuterii pe mana stanga

sau la gat, cat mai aproape de plexul soarelui, le pot trezi, stimula sau atrage energiile pozitive.


III. CLASIFICAREA CRISTALELOR

Nu orice piatra este considerata cristal, tot asa cum nu orice piatra este considerata pretioasa sau semi-pretioasa.

Iata o sumara clasificare si exemplificare a pietrelor:

• PIETRE PRETIOASE sunt doar urmatoarele: DIAMANT, RUBIN, SAFIR, CRISOBERIL, ALEXANDRIT, TOPAZ, SMALARD, ACVAMARIN

• PIETRE SEMI-PRETIOASE (GEME): SPINEL, HELIODOR, MORGANIT, ZIRCON, GRANAT, TURMALINA, CUARTURI (Cristal de stanca, citrin, cuart roz, cuart fumuriu, ametist, ochi de tigru, jasp, calcedonia) si restul...

• PIETRE DE NATURA ORGANICA: SIDEF, PERLA, CHIHLIMBAR, CORAL

• TECTITE: MOLDAVIT, OBSIDIAN

• ROCI: GRANIT, PEGMATIT, MARMURA, UNAKIT


CURATAREA Sl ALTE ELEMENTE FUNDAMENTALE

Cînd intrati în posesia unui cristal de cuart, veti tine cont de cîteva elemente fundamentale. Mai întîi, cristalul trebuie sa fie curatat. Daca nu poate fi curatat pe loc, trebuie sa-l purificati. Pentru definirea curatarii si purificarii este nevoie de unele explicatii.

Cîmpul vital al omului este cel mai puternic dintre toate cîmpurile vitale organice sau anorganice (se considera organice cîmpurile care contin carbon). Dupa oameni, în ordinea intensitatii, sînt cîmpurile vitale animal, vegetal, mineral.

Cînd altcineva atinge cristalul vostru, lasa amprenta propriului cîmp vital pe cîmpul vital al cristalului. Orice exista este o forma de energie. În amprenta cîmpului vital uman se afla nivelul energetic afectiv si mental al acelei persoane, din momentul imprimarii. Cineva cu grad înalt de sensibilitate poate sa atinga cristalul si sa foloseasca energia amprentata pentru a se acorda cu persoana care a amprentat si poate primi astfel impresii de la acea persoana. Aceasta este psihometria.

În mod similar, acest nivel energetic afectiv poate fi receptionat inconstient de catre cineva care nu are antrenament în perceptia energiei. Respectivul poate sa creada ca aceste efecte sînt ale sale. Acest lucru poate fi extrem de perturbator.

O alta consideratie este posibilitatea unui transfer de energie. Cînd intrati în legatura cu energia altei persoane exista posibilitatea ca acea persoana sa patrunda în voi si sa va ia energia. Gînditi-va la doua baterii. Daca legati doua baterii cu sarcina diferita, ele se vor egaliza. Cea cu sarcina mai mare se va descarca iar cea cu sarcina mai mica se va încarca. Acelasi lucru se întîmpla si cu oamenii. Va puteti simti încarcati cu energie si cineva care se conecteaza la voi prin cristal poate prelua aceasta energie daca este mai slab încarcat decît voi.

Pentru a evita aceasta, cristalul trebuie curatat de energia amprentata, ceea ce se poate realiza practic prin acoperirea cristalului cu sare de mare timp de sapte zile. Puteti introduce cristalul într-o solutie sarata de 230 g sare de mare la 4 litri de apa, tot pentru sapte zile.

Metode mai putin recomandate: treceti cristalul peste polul sud ai unui magnet pentru a-l demagnetiza sau introduceti-l într-o solutie de 4 linguri de sare de bucatarie la 4 litri de apa. O alta solutie clasica este obtinuta din o parte rachiu si o parte apa. Aproape cea mai buna metoda: vin de Porto fierbinte sau vin de Xeres clocotit, apoi închis si lasat astfel. Toate acestea se vor folosi timp de maximum sapte zile.

Dupa cum vedeti, metoda cea mai simpla si mai ieftina o ofera sarea. S-a dovedit cea mai eficienta din tot ce am încercat noi. Încercati si voi si alegeti metoda care va convine.

PURIFICAREA Sl ELEMENTE FUNDAMENTALEDaca nu puteti curata imediat cristalul, puteti neutraliza energia prin purificarea lui. Iata o cale:

Închideti ochii. Schitati în minte un aparat de masura a energiei, o jumatate de disc numerotat de la 0 la 100. Oriunde veti vedea acul indicator, deplasati-l spre stînga, la 0, neutralizînd vechea energie. Acum deplasati-i spre dreapta, la 100, si încarcati cristalul cu toata energia voastra. Tinînd înca ochii închisi, priviti în jos catre talie si vedeti un cerc alb de energie. Aceasta este aura sau cîmpul vostru energetic. Largiti acest cerc pîna cînd ajunge la cel putin 30 cm. Observati cum devine mai stralucitor si mai pur pîna cînd seamana cu un glob de cristal de jur împrejurul vostru.

Orice emotie negativa, ca o sageata întunecata, atunci cînd loveste acest ecran se va transforma într-o sageata alba de energie pozitiva, pe care o puteti folosi sau transmite altora. Ori de cîte ori veti tine cristalul si va veti mari aura aveti un ecran protector. Orice energie negativa sau dezechilibrata, ca o sageata întunecata, care loveste ecranul va deveni alba, energie pozitiva pe care o puteti folosi sau transmite altora. Continuati sa mariti aura pîna cînd întreg cristalul straluceste de lumina. Acum iesiti din cristal si intrati din nou în corpul vostru, întoarceti-va în acest timp si spatiu.

Deschideti ochii.

Dupa ce va acomodati cu cristalul, puteti sa purificati si cu lumina.

Asezati-va într-o pozitie confortabila, cu cristalul în mîna stînga. Închideti ochii. Vedeti cristalul în fata dumneavoastra devenind din ce în ce mai mare pîna ajunge cît o casa. Intrati. Mergeti si va asezati în centrul camerei. Din centrul fiintei voastre vedeti o lumina începînd sa straluceasca. Pe masura ce stralucirea devine tot mai intensa, vedeti cum Lumina se mareste pîna cînd înconjoara corpul. Se mareste tot mai mult, umplînd camera. Tot întunericul s-a risipit, deoarece întunericul nu poate exista acolo unde este lumina.

Folositi metoda purificarii atunci cînd nu puteti curata cristalul cu sare. Dupa curatare, nu mai lasati pe nimeni sa va atinga cristalul. Aceasta constituie adesea o problema datorita atractiei pe care o exercita cristalul pentru altii, mai ales pentru prieteni si familie.

Va sugeram un procedeu care s-a dovedit eficient. În primele sapte zile, lasati cunostintele voastre apropiate sa admire cristalul si sa-l atinga. In aceste sapte zile veti vedea pe cei care se considera apropiati voua atingîndu-l fara sa va mai ceara permisiunea.

Dupa o saptamîna, pastrati cristalul în sare de mare timp de sapte zile. Dupa aceea nu mai lasati pe nimeni sa-l atinga. Daca totusi îl atinge cineva, purificati-l imediat si puneti-l în sare de mare timp de o noapte. În ziua urmatoare reactivati cristalul prin purificare si extinderea aurei.

Tratati cristalul ca pe un prieten adevarat, pretios. Pastrati-l într-o punguta confectionata dintr-un material natural - piele, bumbac, matase, lîna, in s.a.m.d. Daca-l folositi la vindecari, spalati-l dupa fiecare sedinta. Tineti-l periodic cîte o noapte în sare atunci cînd vi se pare ca s-a supraîncarcat. Daca devine umed sau lipicios, spalati-l bine cu apa si sapun. Mai presus de toate, tineti minte ca el este o entitate vie. Acordati-i dragostea si atentia voastra iar el va va rasplati ajutîndu-va toata viata.

CONTOPIREA

Pentru o folosire mai eficienta a cristalului, armonizati-va cu el. Cu cît vibratiile voastre vor fi mai apropiate de vibratiile cristalului, cu atît mai eficient va functiona cristalul ca dispozitiv de dirijare a energiei. Tineti cristalul aproape de corpul vostru timp de 33 de zile. Interactiunea constanta cu corpul vostru va duce la sincronizarea vibratiilor cristalului cu ale voastre. La capatul celor 33 de zile cristalul va apartine în totalitate.

Alta metoda consta în contopirea cu el.

Gasiti o pozitie confortabila. Tineti cristalul în mîna stînga. Priviti cristalul cu vîrful în sus. Observati cît de bine seamana cu o casa de sticla cu sase pereti si acoperis ascutit. Închideti ochii si vedeti cristalul cu vîrful în sus. Apropiati-va si-l veti vedea crescînd pîna cînd ajunge cît o casa. Veti vedea o usa deschisa. Plutind, veti patrunde în cristal. Priviti în jur. Lumina intra prin tavan, prin vîrful cristalului si cade pe pereti si pe jos. Vedeti culori? Cum arata peretii? Cum arata podeaua? Mai vedeti si altceva înauntru? Ascultati cu grija. Ce sunet se aude? Ce auziti înauntrul cristalului? Puteti gasi ceva care sa sune astfel? Inspirati adînc. A ce miroase? Ce va aminteste de acest miros? Tineti minte toate impresiile. Gustati o bucatica de cristal. Ce gust are? Îl puteti compara cu ceva din hrana dinainte? Treceti-va palma peste suprafata peretelui. Este neteda sau aspra? Diafana sau compacta? Rece sau calda? Ce simtiti cînd atingeti peretele?

Tinînd înca mîna pe perete, percepeti vibratiile cristalului. Pe masura ce cresc aceste vibratii, simtiti cum corpul vostru vibreaza cu cristalul pîna cînd va strecurati în el si SÎNTETI cristalul. Toate energiile care curg prin cristal sînt ale voastre si le puteti comanda cu gîndul. Sînteti stapînii cristalului.

De fiecare data veti patrunde în cristal mai usor. De fiecare data, patrunzînd în cristal, toate simturile vor fi mai ascutite iar impresiile mai pronuntate. Ramîneti în cristal atît cît doriti. Cînd vreti sa iesiti, mergeti spre usa cristalului. Pasiti dincolo, întoarceti-va în corp, în acest timp si spatiu.


ACTIVAREA

Cristalul poate fi activat în mai multe moduri. Prin activare întelegem pregatirea cristalului pentru functionare. Cea mai simpla metoda este sa-l tineti în mîna stînga. În scurt timp, cristalul va începe sa vibreze în armonie cu voi. Cînd simtiti aceste furnicaturi sau pulsatii, îl puteti folosi. Se poate obtine o activare sau armonizare mai completa, folosind procedeul contopirii prin integrarea în cristal. Orice activitate mentala desfasurata cu cristalul îl va activa. Tehnicile de purificare si extinderea aurei sînt, de asemenea, eficiente.

Întotdeauna curatati cristalul în sare înainte de a-l activa, în timpul somnului, pe durata celor 33 de zile de contopire, fixati cristalul pe palma stînga sau tineti-l în buzunar sau pastrati-l într-o punguta la gît. Dupa cele 33 de zile, vibratiile voastre vor fi în armonie cu cristalul.


ÎNCARCAREA

Pentru încarcarea cristalelor se pot folosi piramide. Luati un model al marii piramide din Egipt, un cadru din sîrma simpla. Orientati piramida spre nordul magnetic. Puneti cristalul în centrul piramidei, la o treime din distanta care separa baza de vîrf. Orientati vîrful spre nord. Lasati-l sub piramida timp de 33 de zile.

Cristalele încarcate se pot folosi la rîndul lor pentru a încarca alte cristale. Tineti-le împreuna timp de 33 de zile maximum. Va avea loc un transfer de energie pîna cînd ambele cristale îsi egalizeaza puterea.

La încarcarea cristalelor se pot folosi si acumulatoare obtinute prin alternarea materialelor organice si anorganice. Puneti cristalele în acumulator pentru maxim 33 de zile.

Cristalele pot fi încarcate folosind magneti. Puneti cristalul pe polul sud al unui magnet. Cu cît cîmpul Gauss este mai puternic, cu atît va fi mai mare încarcarea. Pentru o experienta este buna gama 1000-2000 gauss. Facînd experienta încarcarii cristalelor, veti observa tendinta lor de purificare. Aparitia obscuritatii în cristal arata umezeala. Expunerea constanta la un cîmp electromagnetic pare sa înlature umezeala. Mecanismul exact nu este cunoscut. Poate ca energia cîmpului duce la o expansiune moleculara, eliberînd hidrogenul si oxigenul din apa.

S-a recomandat pîna acum încarcarea cristalului în diverse sisteme energetice ca piramidele si acumulatorii. Cristalele se mai pot încarca si în focarul energetic al unui grup. Iata doua exercitii pe care le puteti folosi:

            Formati un cerc de trei sau mai multe persoane cu cristalul în mijloc. Dati-va mîna si închideti ochii. Fiecare persoana vizualizeaza trimiterea unei raze de lumina din inima sa catre inima celui din stînga. Trimiteti alta raza de lumina prin spatele celui din dreapta. Aveti acum doua cercuri luminoase concentrice, unul care se misca în centru în sens orar si altul exterior, care se misca invers. Pe fondul acestor cercuri care se rotesc din ce în ce mai repede, imaginati trimiterea unei raze luminoase din fruntea fiecaruia spre cristalul din centru. Observati aceasta lumina cum formeaza o coloana luminoasa turnanta pîna cînd ia forma unui cristal stralucitor.

Diametrul cîmpului creat la acest cristal se poate determina cu un pendul, o bagheta magica sau un aurametru Cameron.

Exercitiul numarul doi:

Formati un cerc în jurul cristalului pe care vreti sa-l încarcati. Tineti cristalul propriu în mîna dreapta. Cu mîna stînga apucati articulatia pumnului persoanei din stînga. Cercul va fi complet unit cu mîinile care prind în stînga. Îndreptati propriul cristal cu vîrf ul spre centru, unde celelalte cristale asteapta sa fie încarcate. Ca sa va simtiti mai bine, va recomandam sa stati pe scaun cînd faceti acest exercitiu. Timpul de încarcare este de 1/2 ora.

 CARTEA CRISTALELOR
(CRISTALUL, ACEASTA FIINTA VIE)
de DaEl Walker